Säker butik

Kommunens säkerhetshandläggare i samarbete med polis, erbjöd i början av 2013 butikerna i Trelleborg en säkerhetsöversyn. Besöken var uppskattade, och förhoppningen är att fler ska anmäla sitt intresse.

Från december 2012 till januari 2013 begicks det 3 rån i centrum, och dessa skedde med täta intervaller. Efter initiativ från kommunens säkerhetshandläggare, beslutades att butikerna i kommunen skulle erbjudas en översyn. Det innebär kommun och polis tillsammans besöker den butik som önskar ett besök, och på plats går genom vad man bör tänka på vad gäller den miljö som man dagligen vistas i. Butiksinnehavarna får handfasta tips och råd, samt broschyrer om fortsatt fördjupning inom området.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?