Grannsamverkan

Ett bostadsområde kan göras mindre attraktivt för brottslig verksamhet om de boende hjälps åt med förebyggande åtgärder. Det är också syftet med metoden Grannsamverkan, som är ett samarbete mellan boende och Polisen, som Trelleborgs kommun stödjer.

Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) kan inbrotten minska med så mycket som 26 procent i ett bostadsområde med Grannsamverkan.

Metoden

Metoden Grannsamverkan bygger på ökad uppmärksamhet bland de boende samt kunskap om vilka åtgärder de kan vidta för att minska risken för att bli utsatt för inbrott. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i bostadsområden. Därför stödjer kommunen verksamheten Samverkan mot brott (SAMBO) som står bakom metoden Grannsamverkan i Sverige.

Så här fungerar det

Den som vill starta Grannsamverkan i sitt bostadsområde kontaktar först sina grannar och stämmer av intresset. Därefter kontaktas den lokala polisen för uppstart av Grannsamverkansområdet. De boende utbildas av Polisen och får då en fördjupad kunskap om hur Grannsamverkan fungerar och vad som är viktigast i det fortsatta arbetet med att öka tryggheten och förebygga brott.

Via Polisen erhålls sedan skyltar och dekaler att använda för att visa att området är aktiva inom Grannsamverkan.

Krav

Det finns några minimikrav för att bedriva Grannsamverkan:

  1. Vaksamhet - Var allmänt vaksam och kontakta polisen om något är misstänkt
  2. Om du är bortrest - Meddela dina grannar om du är bortrest mer än några dagar
  3. Värdesaker - Förvara värdesaker på ett betryggande sätt
  4. Förebyggande åtgärder - Var förtrogen med de förebyggande tips som finns på www.samverkanmotbrott.se

Läs mer om Grannsamverkan på www.samverkanmotbrott.se

För mer information kontakta Polisen i Trelleborg genom att klicka här,
eller ringa telefonnummer 114 14.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?