Din säkerhet

Välkommen till webbplatsen om säkerhet i Trelleborgs kommun. Säkerhetsarbetet i Trelleborgs kommun, präglas av tre ledord; säkerhet, trygghet och beredskap.

Säkerhet

När vi pratar om säkerhet så kan det handla om allt från en säker bostad, till allt annat i kommunens verksamheter, område och miljö.

Trygghet

Trygghet är en personlig känsla, och därför tycker vi det är viktigt att vi får in åsikter om vad man i kommunen anser om sin egen trygghet. Känns promenaden i parken på kvällen trygg?

Beredskap

För att kommunen ska klara en händelse som kan komma att påverka stora delar av verksamheten i kommunen, måste vi ha en bra och fungerande beredskap. Det handlar mycket om att dra lärdom från händelser såsom t.ex. stormen Gudrun.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?