Anmäl hinder i trygghetsapp

I syfte att smidigt kunna rapportera otrygga platser och hinder i den offentliga miljön har Trelleborgs kommun tagit fram en kommun-app.

Genom ett nytt arbetssätt kan du som Trelleborgare på ett enkelt sätt rapportera in till kommunen var otrygga platser och hinder finns. Med appen kan otrygga platser och hinder anmälas på plats, med bild och beskrivning av hindret. Anmälan hanteras av kommunen som registrerar ärendet och bedömer hindret. Om det fastställs att det är ett enkelt avhjälpt hinder blir det fastighetsägarens sak att åtgärda det.

Appen går att ladda ner via App store och Google play.

Anmäl hinder är framtagen av Trelleborgs Kommun så att trelleborgarna kan hjälpa till att förbättra användbarheten i publika lokaler och offentliga miljöer. Appen är en del i stadens tillsyn av lagen om enkelt avhjälpta hinder (BFS 2011:13).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!