Hemsjukvård

Rätt till hemsjukvård har man vid kommunens särskilda boendeformer. I ordinärt boende har man rätt till hemsjukvård om man inte själv eller med assistans kan ta sig till vårdcentral eller annan vårdinrättning.

Kommunens hemsjukvård är organiserad i områden.
Personal som utför hemsjukvård är:

  • distriktssköterska/sjuksköterska
  • undersköterska/vårdbiträden
  • arbetsterapeut
  • sjukgymnast.

Sjuksköterskorna utför sjukvårdsinsatser för personer med rätt till hemsjukvård. Sjuksköterskorna gör medicinska bedömningar och ser till att läkarens ordinationer fullgörs. Det finns sjuksköterskor i tjänst dygnet runt.

Avgift erläggs för vissa sjukvårdande insatser.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?