Sjukvård och tandvård

Varje kommun ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen erbjuda en god hälso- och sjukvård inom de områden kommunen ansvarar för.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen erbjuda god hälso- och sjukvård, för personer som:

  • bor i särskild boendeform eller vistas på korttidsplats
  • bor i bostad med särskild service enligt LSS
  • vistas i dagverksamhet
  • har behov av hemsjukvård

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar innefattar hemsjukvård, rehabilitering samt habilitering och hjälpmedel utifrån vissa regler. Ansvaret omfattar alla personer som får bostadsbehovet tillgodosett enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Hemsjukvård och hemrehabilitering erbjuds till de personer som inte kan ta sig till sin vårdcentral själv eller med hjälp av assistans/ledsagare, på grund av sjukdom eller funktionshinder. Kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast har ett nära samarbete med hemtjänsten.

I kommunens hälso- och sjukvård ingår inte läkare. Den enskilda patienten/vårdtagaren har oftast sin läkarkontakt via vårdcentral. Huvudman för dessa, och all övrig Hälso- och sjukvård är landstinget.

Du som vill besöka en tandläkare och få tandvård kan vända dig till folktandvården eller till en privat tandläkare.

Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar dina tänder? Nu finns ett nytt ekonomiskt stöd till tandvård kontakta 1177 - tandvårdshjälpen, Region Skåne

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!