Projekt för unga vuxna

Med start under våren 2017 driver socialpsykiatrin ett pilotprojekt som går under namnet Unga Vuxna Trelleborg.

Socialförvaltningen har startat projektet som vänder sig till unga vuxna i åldern 20-30 år som vill dela med sig av sina erfarenheter.

- Det här är ett arbete för att öka unga människors inflytande där vi utgår från deras egna levnadsberättelser. Vårt samhälle står ständigt inför nya utmaningar, likaså vår samhällsservice. Ett tryggt och bra samhälle utvecklar och bygger vi tillsammans. Då måste vi också veta vad människor tycker och vill, säger Duke W Shane, en av processledarna.

Projektet leds av socialförvaltningen och finansieras av Trelleborgs samordningsförbund. Projektet har under våren hittat flera personer inom målgruppen som har något att berätta och vill vara med och göra en positiv skillnad.

- Jag har hört så många säga att vi har svårt att nå ut till yngre människor och att det är svårare för målgruppen att komma in i samhället. För att kunna ändra och förbättra måste vi veta vad de tycker och därför behövs det här projektet, säger Duke W Shane.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?