Personligt ombud

Personligt ombud hjälper dig som har långvarig psykisk funktionsnedsättning. Du kan få stöd och vägledning utifrån samhällets utbud av vård, stöd och service för att uppnå en bättre livskvalitet.

Personligt ombud vänder sig till dig från 18 år och uppåt med långvarig psykisk funktionsnedsättning.

Personligt ombud ska se till att samverkan fungerar mellan olika huvudmän, som t.ex. mellan Arbetsförmedling och Försäkringskassa.

Personligt ombud är kostnadsfritt. Ett personligt ombud har tystnadsplikt och skriver inga journalanteckningar.

Kontakt

För kontakt kan du ringa eller skicka e-post till personligt ombud.

Om du själv inte vill ta första kontakten kan du be personal, anhörig eller god vän ta kontakt. Därefter kontaktas du för gemensam planering av stöd och hjälp.

Personligt ombud kan hjälpa dig med följande

  • ge stöd och rådgivning
  • i samarbete med dig identifiera och formulera behov av vård och stöd
  • ansöka om insatser
  • se till att du får den hjälp du har rätt till
  • företräda dig i kontakter med olika myndigheter
  • skapa nätverk
  • informera om rättigheter och skyldigheter
  • vägledning i t.ex. ekonomi, hälsa eller sysselsättning

Relaterade dokument

Folder - Personligt ombud (PDF-dokument, 126 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?