Boendestöd

Genom Socialpsykiatriska enheten kan du som har psykisk funktionsnedsättning få stöd i din hemmamiljö. Boendestöd är en social och praktisk stödinsats som ska stärka din förmåga att hantera vardagslivet i och utanför ditt hem.

Boendestöd kan erbjuda

  • motiverande samtal
  • social träning
  • stöd i att bryta social isolering
  • stöd och vägledning i vardagen
  • Praktiskt stöd i hemmet
  • stöd i kontakten med sjukvården, försäkringskassan och arbetsförmedlingen

Hur du ansöker

Du ansöker själv om stöd och kontakten med oss är frivillig och avgiftsfri.

Om du beviljas boendestöd får du en boendestödjare som tillsammans med dig gör en individuell genomförandeplan. Meningen är att du och boendestödjaren gemensamt utför olika sysslor/aktiviteter så att du bättre klarar av vardagen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?