Kvinnohuset - samtalsmottagning

Kvinnohusets samtalsmottagning vänder sig till kvinnor som känner sig otrygga, rädda eller hotade i nära relation.

Kvinnohuset vänder sig till

  • kvinnor som känner/känt sig otrygga, rädda eller hotade i nära relation
  • kvinnor som är eller har varit utsatta för fysiskt och/eller psykiskt våld av närstående
  • kvinnor som utövar fysiskt och/eller psykiskt våld mot närstående
  • barn som har upplevt våld av närstående

Kvinnohuset kan erbjuda

  • rådgivning
  • skyddat boende och stödsamtal för våldsutsatta kvinnor och deras barn
  • samtalskontakt för kvinnor i öppenmottagning
  • samtalskontakt för barn i öppenmottagning där barnen får möjlighet att bearbeta sina upplevelser av våld
  • kvinnogrupp

Vid akut behov av hjälp ring 112

Relaterade dokument

Folder - Kvinnohuset skyddat boende - öppenmottagning svensk version (PDF-dokument, 129 kB)

Folder - Kvinnohuset utländsk version (PDF-dokument, 159 kB)

Lokal samverkan 2011- 2014 (PDF-dokument, 387 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?