Kvinnohuset - skyddat boende

Kvinnohuset är ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn samt öppen mottagning för stödsamtal.

Kvinnohuset vänder sig till

  • kvinnor som känner/känt sig otrygga, rädda eller hotade i en nära relation
  • kvinnor som är eller har varit utsatta för fysiskt och/eller psykiskt våld av närstående
  • kvinnor som lever eller har levt i en destruktiv relation
  • kvinnor som utövar fysiskt och/eller psykiskt våld mot närstående
  • barn som har upplevt våld av närstående

Kvinnohuset kan erbjuda

  • skyddat boende och stödsamtal för våldsutsatta kvinnor och deras barn
  • kvinnogrupp

Vid akut behov av hjälp - ring 112

Relaterade dokument

Folder - Kvinnohuset svensk version (PDF-dokument, 129 kB)

Folder - Kvinnohuset utländsk version (PDF-dokument, 153 kB)

Lokal samverkan 2011-2014 (PDF-dokument, 387 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?