Våld i relationer

Familjefridsteamet erbjuder hjälp och stöd till personer som lever eller har levt i en relation där våld förekommer eller har förekommit. I Familjefridsteamet ingår Kvinnohuset, Mansmottagningen och Barnverksamheten.

Kvinnohuset erbjuder skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn.

Kvinnohusets samtalsmottagning erbjuder stödsamtal för kvinnor som är utsatta för våld av närstående eller utövar våld mot närstående. Gruppverksamhet finns för våldsutsatta kvinnor.

Mansmottagningen erbjuder stödsamtal för män som är i kris, som utövar våld mot närstående eller är utsatta för våld av närstående. Skyddat boende ordnas vid behov för våldsutsatta män och deras barn. Gruppverksamhet finns för män som har problem med sin aggressivitet.

Barnverksamheten erbjuder enskilda samtal och gruppverksamhet till barn som upplevt våld av närstående.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?