Tips vid köp av olika varor och tjänster

Nedan finns information om vad som gäller vid köp av olika varor och tjänster.

Anlita en hantverkare

När du ska anlita hantverkare är det ofta mycket att tänka på. På konsumentverkets hemsida finns information om vad du bör tänka på från beställning till arbetet är klart. Du hittar också information om att anlita hantverkare på Konsumentverkets sida om boende. Där finns bland annat avtal och kontrakt för renovering och nybygge.

Fordon

Om du köpt bilen av en bilhandlare gäller konsumentköplagens regler.

Sexmånadersregeln
Fel som visar sig inom sex månader efter leverans ska anses ha funnits vid köpet, om inte säljaren kan motbevisa detta. Det kan säljaren till exempel göra genom att visa upp ett testprotokoll från tiden före köpet som visar att felet inte fanns där då.

Om det är uppenbart att felet beror på något som hänt efter köpet är säljaren heller inte ansvarig för felet. Samma sak gäller om du själv varit vårdslös, felet beror på en olyckshändelse som inträffat efter köpet.

Reklamera bilen
När ett fel upptäcks ska det reklameras till säljaren inom skälig tid. En reklamation som görs inom två månader efter det att du upptäckt felet räknas alltid som "inom skälig tid". Enligt konsumentköplagen kan fel reklameras som upptäcks inom tre år från att du tagit emot bilen.

Telefoni, internet, tv

Abonnemang
Som konsument kan du vända dig till telekområdgivarna för opartisk rådgivning om abonnemang för TV, telefoni och bredband.

Handla på internet
När du handlar på Internet, via postorder och telefon gäller distans- och hemförsäljningslagen. Lagen gäller även när du köper något av en försäljare som kommer till dig

Telefonförsäljning
Ett företag som kontaktar dig via telefon är skyldigt att ge information om följande; sitt namn och sin adress, varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper, pris inklusive skatter och avgifter, leveranskostnader, ångerrätt och avtalets kortaste bindningstid.

Företaget har även ett antal skyldigheter som måste uppfyllas om du gör en beställning; skicka skriftlig bekräftelse på avtalet, lämna skriftlig information om ångerrätten samt namn och adress till var ångerrätt ska riktas, adress, telefonnummer eller e-postadress dit du kan vända dig för att framföra klagomål och information om eventuella garantier och vilken service som gäller.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?