Köp

Vid köp av vara eller tjänst är du som konsument skyddad av konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Här finns information om vad som gäller vid köp av en vara eller tjänst samt hur du går tillväga för att klaga på/reklamera en vara eller tjänst till en näringsidkare.

Köp av vara

I konsumentköplagen står vilka rättigheter du har som konsument när du köper en vara av en näringsidkare. På konsumentverkets hemsida kan du läsa om konsumentköplagen.

Kvitto
Du har alltid rätt som konsument att få ett kvitto när du köper något. Det är viktigt att komma ihåg att kvittot är ditt bevis på vad du har köpt, när du har köpt det och för vilket pris. Spara alltid kvittot, då blir det mycket lättare för dig om det blir något fel med varan. När du betalar räkningar via internet får du vanligtvis inga kvitton. Då kan det vara bra att skriva ut betalningsordern, sammanställning över betalda räkningar, eller kontoutdraget och spara den.

Öppet köp
Att handla på öppet köp betyder att du får pengarna tillbaka om du ångrar köpet eller lämnar tillbaka det du köpt inom en viss tid. Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns en lag som ger dig rätt till öppet köp när du handlar i butiker. Många varuhus, affärskedjor och enskilda affärer tillämpar dock öppet köp utan att du behöver be om det. Det är alltså inte självklart att du kan återlämna en vara och få pengarna tillbaka om du ångrar ett köp.

Bytesrätt
En del butiker erbjuder bytesrätt om du köpt en vara men ångrar köpet. Bytesrätt innebär att du kan lämna tillbaka varan och välja en annan likvärdig vara istället. De flesta varuhus, affärskedjor och enskilda affärer tillämpar bytesrätt men det finns ingen lag som ger dig rätt att byta varan om du ångrar ditt köp när du handlar i butik.

Ångerrätt
Ångerrätten finns i distans- och hemförsäljningslagen och gäller endast vid köp på distans. Om du köper något på distans till exempel via internet, av en telefonförsäljare, från TV-shop, på postorder eller av en försäljare som kommer hem till dig har du 14 dagars ångerrätt när du handlar inom Sverige.

Köp av tjänst

Konsumenttjänstlagen gäller när en näringsidkare utför tjänster åt en konsument. Konsumenttjänstlagen är till stor del tvingande. Det innebär att näringsidkare inte får ge dig sämre villkor än de som finns i lagen. På konsumentverkets hemsida kan du läsa om konsumenttjänstlagen.

Lagen gäller

  • Arbete på lösa saker, till exempel reparation av bil eller tv
  • Arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker, till exempel husrenoveringar eller målningsarbeten
  • Förvaring av lösa saker, till exempel magasinering av möbler eller förvaring av båt

Krav som du kan ställa

  • Att tjänsten utförs fackmässigt, det vill säga att arbetet utförs på ett sätt som normalt förväntas av en seriös fackman
  • Att dina intressen tas tillvara och samråd sker med dig så att inte missförstånd uppstår
  • Att material som krävs för arbetet tillhandahålls om ni inte har avtalat något annat
  • Att tjänsten inte utförs i strid mot säkerhetsföreskrifter eller mot förbud i produktsäkerhetslagen eller marknadsföringslagen
  • Att du blir informerad om det under arbetet framkommer behov av tilläggsarbete
  • Att du avråds från att låta utföra tjänsten om den inte är till rimlig nytta för dig. Det gäller även när tjänsten redan har börjats. Uppfylls inte detta krav har säljaren inte rätt till ersättning

Tips vid köp av olika varor och tjänster

Hjälpte informationen på den här sidan dig?