Behov av bostäder

Enligt bosättningslagen är kommunen skyldig att ta emot nyanlända för bosättning i den egna kommunen.

Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen.

För att uppfylla behovet av bostäder arbetar kommunen brett och försöker finna nya kreativa lösningar.

  • Vi för samtal med privatpersoner och privata fastighetsägare som har boenden att hyra ut.
  • Vi bjuder in fastighetsägare och bostadsbolag till dialogträffar för att utreda samarbete och hitta nya innovativa boendelösningar.
  • Vi undersöker möjligheten att samarbeta med vandrarhem och stugbyar.
  • Vi inventerar kontinuerligt vakanta lokaler och ser över markområden i kommunen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?