Ensamkommande ungdomar

Varje år söker barn och ungdomar utan föräldrar eller annan legal vårdnadshavare asyl i Sverige. Ansvariga för att utreda om barnen har skäl att få stanna i Sverige är Migrationsverket.

I Trelleborgs kommun är det arbetsmarknadsförvaltningen som har ansvar för mottagning, placering och etablering av de ensamkommande barn och ungdomar som anvisas av Migrationsverket.

Arbetsmarknadsförvaltningen har ett tydligt etableringsfokus i arbetet med ensamkommande barn och ungdomar. Detta innebär ett intensivt arbete med att förbereda ungdomarna för ett liv i självförsörjning.

Samtliga kostnader betalas av staten genom Migrationsverket.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?