Verksamheter för hjälp till barn och unga

För barn, unga och deras föräldrar i Trelleborgs kommun finns flera olika verksamheter där du kan få råd, stöd och hjälp i olika situationer.

Elevhälsan (Trelleborgs kommun)

Elevhälsan i Trelleborg kommun finns på kommunens samtliga kommunala skolor. Den kommunala elevhälsan tillhandahåller medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens. Skolläkare, skolsköterskor, psykologer, kuratorer samt specialpedagoger är placerade och verkar ute på skolorna. Du kommer i kontakt med elevhälsans personal via din skola.

Familj, barn och ungdom (Trelleborgs kommun)

Socialsekreterarna, som arbetar inom området barn, unga och familj, utreder och ger hjälp till barn, ungdomar och deras familjer. Hit kan du vända dig till för att ansöka om stöd eller anmäla om du misstänker att ett barn far illa.

Familjerätten (Trelleborgs kommun)

Socialsekreterarna, som arbetar med området familjerätt, utreder på uppdrag av tingsrätt frågor som rör barns vårdnad, boende och umgänge. Hit kan du också vända dig för att boka tid för samarbetssamtal eller få hjälp med att upprätta juridiskt bindande avtal i dessa frågor.

Anhörigstödcenter (Trelleborgs kommun)

Ibland har man behov av råd och information, då finns Anhörigstödcenter för att hjälpa till. Anhörigstöd är verksamheten för dig som har en närstående med långvarig sjukdom, fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar eller har missbruk- och beroendeproblem. Du avgör själv om du anser Anhörigstödcenter är något för dig och din situation. När man stödjer, hjälper eller vårdar är det lätt att glömma bort sig själv, då är det viktigt att få stöd för att orka med vardagen.

LSS-handläggare (Trelleborgs kommun)

LSS-handläggarna, som arbetar inom området funktionsnedsättning och LSS, utreder behov av insatser inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). De bedömer insatser för att stötta funktionshindrade så att de får en möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt. Hit kan du vända dig för att ansöka om stöttning i vardagen för den funktionshindrade, till exempel ledsagning och personlig assistans.

BUP (Region Skåne)

BUP- mottagning Trelleborg (Region Skåne)

Övergripande målsättning är att förebygga, diagnostisera och behandla olika former av psykisk ohälsa. Du ringer En Väg In på telefon 020-51 20 20, där du både kan få råd och göra en nyanmälan. Har du redan en kontakt med mottagningen ringer du vår sekreterare på telefon 0410-75 04 70. Besöken hos oss är kostnadsfria. Mottagningen har inget remisstvång

Barn- och ungdomshabiliteringen (Region Skåne)

Barn- och ungdomshabiliteringen vänder sig till dig som är under 18 år och har en varaktig funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen kan bero på rörelsehinder, autismspektrum-tillstånd eller utvecklingsstörning. Det finns personal som kan göra bedömningar, ge råd, stöd, utbildning och behandling. Även din familj är välkommen till oss och vi ser till hela familjens behov när vi planerar habiliteringen.
Telefon: 040-33 30 00

Skånes Kunskapscentrum (SKED) - för Elever med Dyslexi (Region Skåne)

SKED arbetarför att sprida kunskap om dyslexi och samverkar med skolpersonal för att skapa fungerande rutiner och en god pedagogik i arbetet med elever som har dyslexi. De vänder sig till dig som har frågor, funderingar och vill veta mer kring specifika läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Du kan vara elev, anhörig eller personal som jobbar med elever med dyslexi.
Telefon: 046-77 09 30

Ungdomsmottagningen, (Region Skåne)

Ungdomsmottagningen finns till för dig, från 12 år till dagen du fyller 23 år. Besöket kostar inget och de har tystnadsplikt. Ingen fråga är för liten eller oviktig. Du kan kontakta

Ungdomsmottagningen om du t.ex. behöver råd, stöd eller någon att prata med, vill testa dig för någon sexuellt överförbar sjukdom, vill prata om din sexualitet eller om relationer, behöver preventivmedel eller akut-p-piller, tror att du är gravid, tycker något i livet känns svårt. Du kan få träffa barnmorska, kurator, sjuksköterska och läkare.
Telefon: 0771-633030

Barnavårdscentral - (BVC) (Region Skåne)

Barnhälsovård innebär återkommande hälsoundersökningar samt råd och stöd till föräldrar under barnets första sex år. Barnhälsovårdens övergripande mål är att främja barnens hälsa, utveckling och trygghet. De kan vara delaktiga i genom att stödja dig som förälder i ett aktivt föräldraskap. Barnhälsovården är frivillig och helt utan kostnad.

Barnavårdscentral finns på Familjecentralen Bryggan, Kontinentgatan 4 i Trelleborg

Telefon: 0410-35 98 87 / 0410-35 98 95 / 0410-35 98 16
Tidsbokning via kallelser från BVC alternativt telefon.

Barnavårdscentraler i Trelleborg

Centrumkliniken
Fredsgatan 21 C, 231 51 Trelleborg
0410-35 98 50

Fagerängen
Syster Jennysväg 2, 231 34 Trelleborg
0410-35 98 00

BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Till föreningen BRIS kan alla under 18 år ringa, e-posta eller chatta för att prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ingen kan se att det är du som ringer eller att du har ringt. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Om du vill kan du också skriva till en vuxen på BRIS eller chatta i BRIS-chatten.
Telefon: 116 111

Sjukvårdsrådgivningen - Råd om vård 1177

Här kan du ställa din anonyma fråga eller ta del av redan ställda frågor och svar. Du kan också ringa 1177 som är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning via telefon som du kan ringa varifrån i landet som helst, dygnet runt. Telefonsjuksköterskorna på 1177 Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs.

Vid akuta situationer gäller nödnumret 112 över hela landet.

Sjukvårdsrådgivning när du är utomlands
Ring telefonnumret + 46 771 11 77 00 när du är utomlands och vill komma i kontakt med 1177 Sjukvårdsrådgivningen.
För samtal till texttelefon när du är utomlands, ring + 46 771 - 11 77 99.

Sjukvårdsrådgivning för texttelefonanvändare
Via texttelefon kan hörselskadade, döva och talhandikappade få hjälp i medicinska frågor.
Det nationella numret för sjukvårdsrådgivning via texttelefon är 0771-11 77 99.

Om du inte kan ringa 1177
Om du har problem med att komma fram på korttelefonnumret 1177 kan det bero på:
Att den operatör där du har ditt abonnemang inte har öppnat upp för att kunna ringa 1177. Detta gäller endast mindre operatörer och vissa IP-telefonioperatörer. Kontakta din operatör att du ringer från en företagsväxel som är stängd för just detta nummer. Be telefonansvarig på företaget att öppna upp växeln för att kunna ringa 1177

Fråga UMO

Ibland har man saker man funderar på eller är orolig över och behöver hjälp med. Det kan till exempel vara något med kroppen, något hemma eller i skolan. Då kan man behöva hjälp från någon som är van att hjälpa till med såna grejer.

Det finns flera olika ställen att få hjälp på. Vilket ställe som passar bäst beror på vad man vill ha för hjälp och på vilket sätt man vill få den. Om man vill vara anonym kan man till exempel skriva till Fråga UMO eller chatta med BRIS.

Vill man träffa någon offline finns det flera olika ställen att vända sig till. Om det handlar om kroppen kan man till exempel få hjälp av skolsköterskan, på en ungdomsmottagning eller på en vårdcentral.

Ibland behöver man prata med någon om hur man mår eller om något som har hänt. Det kan vara något i familjen eller med kompisar, eller att man har råkat ut för oschysst behandling på nätet. Då kan man prata med en kurator, antingen i skolan eller på en ungdomsmottagning eller på en vårdcentral.
Man kan också ta kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin, BUP eller en psykiatrisk mottagning.

Man måste inte själv veta vilket ställe man ska ta kontakt med. Om de inte kan hjälpa en på det stället man först kontaktar, brukar de kunna berätta var man kan få just den hjälp man behöver.

Relaterade dokument

Informationsguide - psykisk ohälsa (PDF-dokument, 154 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?