Funktionsnedsättning

Denna sida handlar om hjälp till barn och unga med funktionsnedsättning. Här hittar du information och länkar till andra sidor med information om vart du kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Funktionsnedsättning hos barn

En funktionsnedsättning kan vara kroppslig och/eller psykisk. Många har osynliga funktionsnedsättningar och många har också flera funktionsnedsättningar. Barn med funktionsnedsättningar är i första hand barn med samma behov och rättigheter som alla andra barn, men kan i vissa sammanhang behöva särskilda lösningar för att kunna bli delaktiga och utvecklas.

Som förälder till barn med funktionsnedsättning har man laglig rätt till stöd från samhället. De flesta insatser måste man söka själv och därför är det bra att känna till vilken typ av hjälp man har rätt till.

Vid samtidiga insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst kan hjälpen enligt lag samordnas i en så kallad samordnad individuell plan, SIP.
Källa: UMO samt 1177

Här kan du få hjälp

Vänd dig i första hand till den verksamhet som står överst.

Elevhälsan (Trelleborgs kommun)

Elevhälsan i Trelleborg kommun finns på kommunens samtliga kommunala skolor. Den kommunala elevhälsan tillhandahåller medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens. Skolläkare, skolsköterskor, psykologer, kuratorer samt specialpedagoger är placerade och verkar ute på skolorna. Du kommer i kontakt med elevhälsans personal via din skola.

Barn- och ungdomspsykiatri BUP (Region Skåne)

BUP-mottagning Trelleborg (Region Skåne)
Övergripande målsättning är att förebygga, diagnostisera och behandla olika former av psykisk ohälsa. Du ringer En Väg In på telefon 020-51 20 20, där du både kan få råd och göra en nyanmälan. Har du redan en kontakt med mottagningen ringer du vår sekreterare på telefon 0410-75 04 70.

Besöken hos oss är kostnadsfria. Mottagningen har inget remisstvång.

Barn- och ungdomshabiliteringen (Region Skåne)

Barn- och ungdomshabiliteringen vänder sig till dig som är under 18 år och har en varaktig funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen kan bero på rörelsehinder, autismspektrumtillstånd eller utvecklingsstörning. Hos oss möter du personal som kan göra bedömningar, ge råd, stöd, utbildning och behandling. Även din familj är välkommen till oss och vi ser till hela familjens behov när vi planerar habiliteringen.
Telefon 040-33 30 00

LSS-handläggare (Trelleborgs kommun)

LSS-handläggarna, som arbetar inom området funktionsnedsättning och LSS, utreder behov av insatser inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). De bedömer insatser för att stötta funktionshindrade så att de får en möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt. Hit kan du vända dig för att ansöka om stöttning i vardagen för den funktionshindrade, till exempel ledsagning och personlig assistans

Hjälpte informationen på den här sidan dig?