Ekonomiska problem

Denna sida handlar om hjälp till barn och unga vid problem med familjens ekonomin. Här hittar du information och länkar till andra sidor med information om vart du kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Problem med familjens ekonomi

Ekonomisk utsatthet kan innebära att barn eller ungdomar får leva och växa upp med mycket begränsade ekonomiska resurser. Det kan innebära att ens familj knappt har pengar för att täcka livets nödtorft som mat, hyra, el och kläder. Det kan också innebära att man klarar att täcka de materiella nödvändigheterna, men att man ändå tvingas leva på ett sätt som avviker från sociala normer och skälig levnadsstandard.

Här kan du få hjälp

Vänd dig i första hand till den verksamhet som står överst.

Ekonomi och försörjning, (Trelleborgs kommun)

Socialsekreterarna, som arbetar med området ekonomi, kan hjälpa med budget- och skuldrådgivning och att söka försörjningsstöd (även kallat ekonomiskt bistånd eller socialbidrag).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!