Tillsyn

Du som behöver tillsyn på natten kan ansöka om detta. Tillsynen sker med kamera.

Ett biståndsbeslut om tillsyn innebär att du beviljas tillsyn via en webbkamera. Kameran monteras hemma hos dig så att din säng syns på bilden. Du bestämmer själv i samråd med hemtjänsten vilka tider du vill att kameran aktiveras och själva tillsynen utförs.

Med tillsyn via kamera får du:

  • Tysta tillsyner
  • Trygghet
  • Ostörd nattsömn

För tillsyn via kamera betalar du samma avgift som för all annan hemtjänst. Reglerna för maxtaxa gäller.

Du ansöker om tillsyn via kamera hos din biståndshandläggare.

Relaterad information

Informationsfolder om tillsyn via kamera (PDF-dokument, 385 kB)
Film om tillsyn via kamera
(Källa: Myndigheten för delaktighet)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?