Kundval för dig som är kund

Kundval är att du själv kan välja vem som ska utföra dina insatser städ, tvätt och inköp. Du kan känna dig trygg i att utföraren följer lagstiftningen och lever upp till kraven.

Syfte

Syftet med valet är att du ska kunna välja den utförare som passar dig bäst. Om du inte är nöjd med utföraren har du alltid möjlighet att göra ett nytt val och få ny utförare.

Kommunens hemtjänst eller privat utförare kan väljas för städ. Tvätt och inköp kan enbart väljas av de privata utförarna.

Val av utförare

De godkända utförarna kommer att publiceras här på webbplatsen. Du kan även få uppgifterna av kundtjänst.

Hur väljer jag

Du som har beviljats städ, tvätt eller inköp väljer utförare genom att använda blanketten val av utförare.

För att välja utförare fyller du i blanketten val av utförare som finns under relaterade dokument. Du kan även få blanketten av kundtjänst.

Har du beviljats flera serviceinsatser behövs ett val för varje insats. Du kan välja olika utförare för varje insats. Valblanketten kan du skicka till Socialförvaltningen, Myndighetsenheten.

Utföraren kontaktar dig, så att ni tillsammans kan komma överens om när insatserna ska starta.

Om jag vill byta utförare

Då kan du använda blanketten val av utförare som du finner under relaterade dokument. Du kan även få blanketten via kundtjänst.

Det finns ingen begränsning på hur många gånger eller hur ofta du får byta utförare. Ditt byte genomförs inom två veckor från det att utförarna fått önskemålet om byte. Du behöver inte ange någon orsak till varför du vill byta. Skulle du välja att berätta, vad du är missnöjd med för utföraren, så underlättar det för dem att bli bättre.

Vem kan hjälpa mig om jag har svårt att välja

Den som av olika skäl inte kan välja själv, kan ta hjälp av god man eller annan laglig företrädare. Kommunens biståndshandläggare får inte göra valet åt dig.

Måste jag välja

Om du inte gör något val, utförs städinsatserna av kommunens hemvård, det så kallade ickevalsalternativet.

Avgift

Hemtjänstavgiften som bygger på maxtaxan förändras inte genom det egna valet. Du får en enda räkning från Trelleborgs kommun.

Tilläggstjänster

Det finns utförare som erbjuder tilläggstjänster, till exempel trädgårdsarbete, storstädning, fönsterputsning och snöröjning. För dessa tjänster tas en extra avgift, som betalas direkt till utföraren. Det kan finnas möjlighet att göra skatteavdrag med 50 procent på arbetskostnad.

Relaterade dokument

Hjälpte informationen på den här sidan dig?