Hemvårdsområden

Alla som kommer i kontakt med kommunens hemvård ska få ett professionellt och respektfullt bemötande.

Karta över hemvårdsområden
Foto: Mät & Kartavdelningen, Trelleborgs kommun Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Karta över hemvårdsområden

Insatserna som Trelleborgs kommun erbjuder ska vara av hög kvalitet och präglas av samarbete, samförstånd och samtycke.

Kommunens hemvård har en gemensam värdegrund som bygger på öppenhet, respekt och ansvar.

Hemvårdsområden

Hemvården i Trelleborg är indelad i sju områden. Din bostadsadress avgör vilket hemvårdsområde du tillhör.

Inom varje hemvårdsområde finns en ansvarig biståndshandläggare och enhetschef med hemvårdspersonal. Vid behov av Hälso- och sjukvårdsinsatser finns tillgång till sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut.

Ansökan om hjälp i hemmet kan göras hos biståndshandläggaren på myndighetsenheten.

Efter beslut från biståndshandläggare kommer du att bli kontaktad av hemvårdspersonal för besök och planering av dina beviljade insatser.

Hos oss får du en egen kontaktperson som tillsammans med dig upprättar en genomförandeplan. Här får du som kund möjlighet att påverka utförandet av insatserna.

Merparten av medarbetarna inom kommunens hemvård har omvårdnadsutbildning.

Varje år skickas en enkät ut till alla kunder för att de ska ge sin åsikt om socialtjänsten. Synpunkterna som kommer in ska säkerställa att de insatser som utförs är av god kvalitet.

Klagomål anmäls och hanteras av enhetschef på området.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?