För en smartare välfärd

Trelleborgs kommun är först i Sverige med att använda en så kallad handläggarrobot, det vill säga en programvara som kan utföra arbetsuppgifter precis som en vanlig handläggare. Handläggarroboten är den senaste i raden tekniska lösningar som Trelleborg satsar på för att skapa en smartare välfärd.

Svensk samhällsservice står inför stora utmaningar. Medborgarna blir både fler och äldre. De grupper som är i behov av vård och omsorg ökar volymmässigt i snabbare takt än resurserna som ska tillgodose behoven.

För att möta framtiden har Trelleborg börjat med processautomatisering och använda en handläggarrobot. En programvara arbetar precis som en handläggare gör: loggar in i systemet och utför de klick, inställningar och kontroller som en handläggare annars skulle göra.

Flera processer har automatiserats och fler är på gång. Handläggarroboten jobbar redan nu till exempel i ärenden som rör ekonomiskt bistånd, ansökan om serviceinsatser och trygghetslarm samt vissa former av avgiftshantering.

Prisat arbete

Trelleborg har fått pris för sitt arbete med processautomatiseringen. Under 2017 gick tre utmärkelser till kommunen.

I maj 2017 gick Guldlänken till Trelleborg. Guldlänken har sedan 1999 årligen lyft fram de främsta exemplen på innovativt förändringsarbete i offentlig verksamhet. I år sattes särskilt fokus på att premiera mod i förändring.

I samband med eFörvaltningsdagarna 11-12 oktober uppmärksammades arbetet igen. Då vann Trelleborg e-förvaltningspriset eDiamond Award. Priset är instiftat av Offentliga Affärer som för sjunde året i rad utsåg den organisation som under året bäst erbjudit medborgare, företag och den egna organisationen nya möjligheter genom att etablera samhällsnyttiga e-tjänster.

Under Kvalitetsmässan i Göteborg i mitten av november var det dags igen. Då utsågs Trelleborg till vinnare av Sveapriset. Sveapriset har delats ut sedan 2007 och går till det projekt eller verksamhet inom vård och omsorg som varit mest framgångsrikt i att förnya och förbättra svensk vård och omsorg med hjälp av IT.

LEDA-kommun

Trelleborg var en av de kommuner som var med i det nationella förändringsledningsprogrammet "LEDA för smartare välfärd". Programmet, som leddes av SKL, hade sin avslutning i oktober 2017. Trelleborg var en av tio utvalda kommuner inom spåret för hälsa och omsorg (i programmet rymdes även ett spår för skola och lärande).

Syftet med LEDA har varit att öka hastighet, nytta och kvalitet i införandet av digitala lösningar.

Home4Dem

Trelleborg ingår i EU-satsningen Home4Dem. Målgruppen är personer över 65 år med demenssjukdom och deltagarna får testa smart hem-system. Syftet med projektet är att öka livskvaliteten hos personer som lever med demenssjukdom och minska otryggheten hos anhörigvårdare.

Andra exempel på tekniska lösningar

Arbetet inom välfärdsteknologin är under ständig utveckling. Välfärdsteknologin kan bidra till ökad trygghet, säker­het, aktivitet och delaktighet i samhället. Den kan stärka äldre personer och personer med funktionsnedsättning till ett mer självstän­digt liv. Välfärdsteknologi kan också vara stöd för anhöriga och bidra till bättre tillgänglighet, resursutnyttjande och kvalitet för både kunder och per­sonal inom vård och omsorg.

Trygghetslarm och digitala lås

Med ett trygghetslarm kan du kalla på hjälp om du till exempel ramlar i ditt hem och inte kan ta dig upp. För dig med trygghetslarm installerar vi även ett digitalt lås till din bostad. Detta gör vi för att vår personal snabbare ska kunna komma hem till dig när du larmar. Vår personal använder sig då av mobiltelefon för att öppna dörren. Läs mer i vår informationsfolder!

Tillsyn med kamera

När någon behöver tillsyn på natten ordnar vi det med hjälp av kamera. Med tillsyn via kamera får du tysta tillsyner, trygghet och ostörd nattsömn. Läs mer i vår informationsfolder!

Värmekameror

Ett pilotprojekt med värmekameror, som kan registrera och larma vid fall utan att identifiera personerna på bild, genomförs just nu på ett av våra äldreboenden, Borgvallen. Om någon av hyresgästerna ramlar på natten registreras och larmas det direkt till personalens mobiltelefon. Efter pilotstudien görs en utvärdering.

Digitalt planeringssystem

Smyges äldreboende var först i Sverige att införa ett digitalt planeringssystem inom särskilt boende. Det digitala planeringssystemet, som sedan tidigare finns inom kommunens hemvård, innebär att personalen har sitt arbetspass inlagt i sin mobiltelefon. Där finns schemat och de insatser som ska utföras. När en insats är klar markeras det i systemet. Det innebär därmed även en kvalitetssäkring för medborgaren.

Den pilotstudien gick så bra att det digitala planeringssystemet nu ska införas på kommunens övriga äldreboenden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?