Fixarservice

Fixarservice hjälper dig som är 75 år och äldre eller dig som har hemvårdsinsatser. Tjänsten syftar till att förebygga fallolyckor och tjänsten är gratis.

Det här kan Fixarservice hjälpa dig med

  • Ansökningar via e-tjänster
  • Byta exempelvis säkringar och glödlampor
  • Enklare upphängning/nedtagning av gardiner
  • Hämta saker från vind, källare och/eller förråd
  • Information om våra verksamheter

Fixarservice hjälper inte till med uppgifter som snöskottning, trädgårdsarbete, fönsterputsning. Fixarservice utför heller inte arbete som gör åverkan på golv, tak och vägg eller när arbetet kräver yrkeskunnig hantverkare.

Tidsbokning

Fixarservice kan bokas via telefon eller e-post, se kontaktuppgifter.

Mer information

Informationsfolder om Fixarservice (PDF-dokument, 1,1 MB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?