Sjukresor

Region Skåne administrerar och har ansvar för behandlingsresor, så kallade sjukresor, till närmaste vårdinrättning eller till vårdinrättning anvisad av sjukvårdsdistriktet.

Mot uppvisande av färdtjänstbeslut har du rätt till sjukresa och egenavgiften beräknas efter resans längd.

Beställning och information om sjukresor

För beställning av sjukresor eller information om sjukresor kan kontakt tas med Skånetrafikens handläggare.

Avgift

Resenär med tillstånd för färdtjänst tillåts åka sjukresa på samma sätt som färdtjänst. Betalning sker via faktura.

Exempel på vårdinrättningar

  • Distriktsläkare
  • Sjukhus
  • Tandläkare
  • Sjukgymnastik
  • Utprovning av hjälpmedel

Medresenär betalar samma avgift vid sjukresa som den färdtjänstberättigade personen. Om man beviljats ledsagare åker ledsagaren gratis.

Enligt Region Skåne är resor till mammografi- och gynekologundersökning samt förkylningsinjektioner inte sjukresor. Egenavgiften för sjukresor beräknas efter resans längd. Skånetrafikens sjukresehandläggare svarar gärna på dina frågor om sjukresor och informerar om vilka regler som gäller

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!