Serviceresekort ersätter färdtjänstkort

Du kan få ett serviceresekort om du klarar av att resa vissa resor med allmänna kollektivtrafiken. För att få ett serviceresekort behöver du kontakta kundtjänst. När du använder ditt serviceresekort ska detta vara laddat med kontanter hos Skånetrafiken.

Servicekortet används som betalkort vid resor med buss och tåg.
Vid resa med färdtjänstbil sker betalning kontant.

Kostnadsfri ledsagare vid tåg- bussresa

Resor med buss och tåg kan ofta vara svåra att genomföra på egen hand. Serviceresekortet ger dig även möjlighet att kostnadsfritt ta med en ledsagare på resor med tåg och buss. Du får 30 procents rabatt på din egen biljett. För att ha ledsagare vid resa med färdtjänst gäller att du är beviljad ledsagare av färdtjänsthandläggaren.

Vid frågor om Skånetrafikens bussar och tåg ring trafikupplysningen på telefon: 0771-77 77 77. Om du har andra frågor var vänlig kontakta din färdtjänsthandläggare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!