Ledsagare - Medresenär

Ledsagare kan beviljas när färdtjänstberättigad person inte längre klarar själva färdtjänstresan med den hjälp som ges av chauffören i taxibilen och från dörr till dörr.

Exempel på personer som kan beviljas ledsagare är personer med demenshandikapp, personer som är svårt synskadade eller vissa personer som är rullstolsburna. Som ledsagare räknas inte personer som själv har färdtjänsttillstånd.

Medresenär

En medresenär kan medfölja vid färdtjänstresa och betalar då lika mycket som den färdtjänstberättigade. Om ledsagare beviljats kan inte medresenär följa med på färdtjänstresa.

Medresenär och ledsagare måste resa från samma avresemål och till samma resmålsadress som den färdtjänstberättigade.

Ansökan om ledsagare görs på blankett för ansökan om färdtjänst som finns under självbetjäning på kommunens webbplats.
Blanketten finns även att hämta hos kundtjänst på Rådhuset. Där kan du även få hjälp att fylla i blanketten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?