Ungdom och familj

Ungdomsteamet arbetar med ungdomar och deras föräldrar. Genom öppenvård arbetar vi för att ungdomar och deras föräldrar ska få hjälp med att lösa olika former av svårigheter som kan vara svåra att lösa på egen hand.

Ibland kan det vara svårt att vara ungdom och växa upp. Kanske upplever du att du och din familj kan behöva stöd för att uppnå förändring. Det kan gälla svårigheter i form av

  • konflikter i hemmet
  • droger
  • skolsvårigheter
  • kriminalitet

Det är viktigt att både du och dina föräldrar är delaktiga i förändringsarbetet och att era kunskaper och erfarenheter tas tillvara. Vi arbetar alltid utifrån att ungdomens bästa ska komma i första hand.

Ungdomsteamet arbetar på uppdrag av socialtjänstens Utredningsenhet. Vi är utbildade socionomer eller har annan likvärdig utbildning.

Utöver behandlingsinsatser arbetar ungdomsteamet med:

  • Ungdomar som är dömda till ungdomskontrakt eller ungdomstjänst
  • Medling - möte mellan brottsoffer och brottsutövare
  • Samverkan ungdomsenhet, skola, socialtjänst, polis (USSP)
  • Bekymringssamtal - samtal som hålls i förebyggande syfte tillsammans med den unge, dennes föräldrar, skola, polis, socialtjänst och/eller fritidsledare
  • Fältning - representanter från socialtjänsten befinner sig på skolavslutning och Palmfestivalen kvällstid och nattetid finns där ungdomarna vistas.
  • Samverkan med föreningsliv och ideella organisationer

I ungdomsteamet arbetar socionomer och socialpedagoger.

Ansökan

För att ansöka om stöd kan kontakt göras till socialtjänstens mottag.

Relaterade dokument

Folder - Bekymringssamtal - oroad för en ungdom (PDF-dokument, 833 kB)

Folder - Till dig som är tonårsförälder - om Cannabis (PDF-dokument, 487 kB)

Folder - Canabis på Arabiska (PDF-dokument, 1,3 MB)

Folder Nätsmart - för dig som är ungdom och har funderingar om nätet (PDF-dokument, 158 kB)

Folder Nätsmart - vuxen och nyfiken på vad unga gör på nätet (PDF-dokument, 147 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?