Ungdomsvård

För att ungdomsvård ska bli aktuellt har socialtjänsten bedömt att den unge har ett särskilt vårdbehov.

Ett särskilt vårdbehov betyder att den unge bedöms behöva stöd från socialtjänsten för att till exempel få hjälp att inte begå nya brott eller sluta använda droger.

Hur går ungdomsvård till?

Vad som ingår i ungdomsvården anpassas utifrån vilket vårdbehov ungdomen har. Insatserna kan därför variera och exempel på insatser är: familjebehandling, drogtester, särskilt kvalificerad kontaktperson, deltagande i drogavvänjningsprogram eller placering i familjehem eller hem för vård eller boende (HVB).

Socialtjänsten beskriver vad ungdomsvården kommer att innebära i ett ungdomskontrakt. I ungdomskontraktet ska tydligt framgå vilken insats ungdomsvården innebär samt i vilken omfattning och hur länge insatsen ska pågå.

Ungdomsvård kan, om det behövs med hänsyn till brottets straffvärde eller tidigare brottslighet, kombineras med ungdomstjänst eller dagsböter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?