Ungdomstjänst

Ungdomstjänst innebär att en ungdom blivit dömd till att utföra oavlönat arbete ett visst antal timmar (20-150 timmar).

För att dömas till ungdomstjänst ska ungdomen vara mellan 15 och 18 år. Endast i särskilda undantagsfall kan ungdomar över 18 år dömas till ungdomstjänst. För att bli dömd till ungdomstjänst krävs att den unge inte har några problem som hindrar denne från att utföra ungdomstjänsten, exempelvis pågående missbruk.

Hur går det till?

Socialtjänsten har kontinuerlig kontakt med ungdomstjänstplatsen och ungdomen under ungdomstjänsten. Tillsammans görs en arbetsplan för hur ungdomstjänsten ska genomföras. Ungdomen ska jämställas med en praktikant eller praoelev och det ska finnas meningsfulla arbetsuppgifter för den unge.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?