Medling

Medling innebär att en ung gärningsman och brottsoffret möts tillsammans med en opartisk medlare.

Målsättningarna med medling är att:

• gärningsmannen ska få ökad insikt om brottets konsekvenser samt ges möjlighet att be om förlåtelse.
• brottsoffret ska ges möjlighet att bearbeta sina upplevelser av brottet.
• medlingen som sådan ska verka brottsförebyggande.

Medling ersätter inte rättegång eller straff, men åklagaren får information om gärningspersonen medverkat i medling.

Målgrupp

Målgruppen för medling är huvudsakligen unga lagöverträdare i åldern 13-18 år. Medling är användbart i många olika typer av brott, t ex snatteri, rån, stöld, skadegörelse, hot och misshandel.

För att medling ska bli aktuellt måste gärningspersonen ha erkänt brottet och brottet måste vara polisanmält. Att delta i medling är alltid frivilligt. Initiativet till medling kommer i huvudsak från polis och socialtjänst men kan även komma från föräldrar, brottsoffer eller ungdomen själv.

Hur går det till?

En opartisk medlare förbereder både gärningsmannen och brottsoffret var för sig inför medlingsmötet. Därefter träffas gärningsmannen och brottsoffret tillsammans med medlaren.

Under mötet ges båda parter möjlighet att berätta, ställa frågor och lyssna på varandra. Det finns också möjlighet, med medlarens hjälp, att göra överenskommelser i form av avtal, till exempel hur man ska vara mot varandra i framtiden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?