Unga som begår brott

Här kan du läsa om vad som händer när unga begår brott. Här hittar du också information om ungdomstjänst, ungdomsvård och medling.

När barn och unga blir tagna av polis eller polisanmälda för brott kontaktar polisen socialtjänsten. Det är sedan socialtjänstens uppgift att prata med den unge som begått brottet och dennes familj för att tillsammans bestämma vad som behöver göras för att den unge inte ska begå fler brott eller göra andra saker som inte är bra.

Om den unge är 15 år, eller äldre, när brottets begås kan åklagaren väcka åtal mot den unge. Polis eller åklagare kan då begära in ett yttrande från socialtjänsten. I särskilda fall kan yttrande även begäras in gällande ungdomar mellan 18-20 år. Åklagaren vill då att socialtjänsten ska utreda om den unge har ett vårdbehov (t ex behov av hjälp för att inte begå nya brott eller sluta använda droger) samt om den unge bedöms vara lämplig för att göra ungdomstjänst. När socialtjänsten gjort utredningen sammanställs den i ett yttrande som skickas till åklagaren. Det är sedan domstolen som dömer till straff.

Påföljd

En ungdom som begått ett brott döms oftast till ungdomstjänst eller ungdomsvård. Båda dessa påföljder handläggs av socialtjänsten. Domstolen kan även döma till andra straff, exempelvis böter, skyddstillsyn, fängelse eller sluten ungdomsvård.

Missköter ungdomen påföljden, exempelvis inte kommer på de bokade tiderna eller fortsätter begå brott eller ta droger, är socialtjänsten skyldig att meddela åklagarmyndigheten om detta. Åklagaren kan då utdela en varning eller väcka åtal igen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?