Ungdomstjänst

Ungdomstjänst är en påföljd som unga lagöverträdare i åldern 15-20 år kan dömas till.

Syftet med ungdomstjänst är att det ska vara en konsekvent och meningsfull påföljd som syftar till att hjälpa den unge till ett liv utan kriminalitet.

För att bli aktuell för ungdomstjänst krävs att den unge är lämplig och har samtyckt till påföljden. Om ungdomstjänsten missköts meddelar socialtjänsten detta till tingsrätten som kan döma till annan påföljd.

Oavlönat arbete

Ungdomstjänst innebär arbete utan lön i lägst 20 timmar och högst 150 timmar.

Det oavlönade arbetet i form av ungdomstjänst sker på den unges fritid för att inte gå utöver skola eller annan sysselsättning . Som exempel kan arbetet utföras i en ideell förening, idrottsförening, kommunal verksamhet, trossamfund eller annan samhällsinriktad verksamhet. Ungdomstjänst kan även ske i privat regi. På arbetsplatsen utses en handledare som följer ungdomen under arbetet.

Hur är gången

Det är åklagaren som begär ett yttrande från socialtjänsten. I yttrandet skriver socialtjänsten bland annat om den unge anses lämplig för ungdomstjänst och om han eller hon har gett sitt samtycke. Härefter är det tingsrätten som beslutar om påföljden blir ungdomstjänst.

Om påföljden blir ungdomstjänst träffas den unge, föräldrar och en representant från socialtjänsten för att göra upp en planering. Under mötet skrivs en arbetsplan som den unge ska följa.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?