Medling

Medling innebär att en ung gärningsman och brottsoffret möts tillsammans med en opartisk medlare.

Tanken med medling är att gärningsmannen ska få ökad insikt om brottets konsekvenser samt ges möjlighet att ställa till rätta och be om förlåtelse. Brottsoffret ska ges möjlighet att bearbeta sina upplevelser av brottet. En annan målsättning med medling är att verka brottsförebyggande.

Att delta i medling är alltid frivilligt. Viljan att mötas är en förutsättning för ett bra möte

Målgrupp

Målgruppen är huvudsakligen unga lagöverträdare i åldern 13-18 år. För att ett ärende ska bli aktuellt för medling måste brottet vara polisanmält och gärningsmannen ska ha erkänt brottet.

Hur går det till

En opartisk medlare förbereder gärningsmannen som brottsoffret var för sig inför medlingsmötet. Därefter träffas gärningsmannen och brottsoffret tillsammans med medlaren. Under mötet ges båda parter möjlighet att berätta, ställa frågor och lyssna på varandra.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?