Unga lagöverträdare

Socialtjänsten informeras av polisen om en person under 18 år är misstänkt för någon form av brott.

Efter att ha fått information från polisen är det socialtjänsten som tar kontakt med den unga och dennes föräldrar. Efter kontakt inleder Socialtjänsten en utredning för att ta reda på om det finns behov av stödinsatser.

I samband med polisförhör kan en representant från socialtjänsten finnas med som stöd för den unge.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?