Lotsen öppenmottagning

Lotsen är en verksamhet inom socialförvaltningen som erbjuder krisbearbetning, stödsamtal och rådgivning till familjer, enskilda vuxna och ungdomar.

Lotsen arbetar förebyggande med familjer som behöver stöd och rådgivning i föräldraskap och i familjerelationer. Lotsen vänder sig även till enskilda vuxna och ungdomar som behöver stöd utifrån separationer, sorg och krisbearbetning.

Personalen på Lotsen arbetar som socialrådgivare och har anmälningsplikt och sekretess i enlighet med socialtjänstlagen.

Vad kan Lotsen erbjuda?

  • Stöd och rådgivande samtal till familjer, enskilda vuxna och ungdomar bosatta i Trelleborgs kommun.
  • Föräldrakursen BIFF med fokus på barnets behov i en separation.
  • Kostnadsfria samtal som inte dokumenteras.
  • Tolk vid behov.
  • Vi lotsar vidare till andra verksamheter i Trelleborgs kommun och Region Skåne vid behov av mer långvarigt stöd.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?