Lotsen öppenmottagning

Lotsen är en verksamhet inom socialförvaltningen som erbjuder stödsamtal och rådgivning till familjer, enskilda vuxna och ungdomar i frågor som rör föräldraskap, familjerelationer, separationer och sorg.

Personalen på Lotsen arbetar som socialrådgivare och har anmälningsplikt och sekretess.

Vad kan Lotsen erbjuda?

  • Stöd och rådgivande samtal till familjer, enskilda vuxna och ungdomar bosatta i Trelleborgs kommun.
  • Föräldrakursen BIFF med fokus på barnets behov i en separation.
  • Kostnadsfria samtal som inte dokumenteras.
  • Tolk vid behov.
  • Vi lotsar vidare till andra verksamheter i Trelleborgs kommun och Region Skåne vid behov av mer långvarigt stöd.

Mer information

Informationsfolder Lotsen (PDF-dokument, 473 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?