Kontaktfamiljer sökes

Har ni plats i hem och hjärta? Har ni tid över och känner engagemang för andra? Lever ni i en trygg och stabil livssituation? Har ni erfarenhet av barn med sociala problem? Då är det er vi söker!

Familjehemsenheten på socialförvaltningen i Trelleborgs kommun söker nu kontaktfamiljer till barn i behov av att vara i en annan familj ibland, för att på uppleva en lugn och förutsägbar miljö – och ibland roliga aktiviteter.

Barnen som behöver kontaktfamilj kommer ofta från röriga hemsituationer, där de sällan får stå i centrum. De kan ha utvecklat ett beteende som gör att de behöver extra uppmärksamhet. Detta sammantaget gör att ni som kontaktfamilj måste vara beredda att ha barnets behov i centrum när barnet är er hos er. Det är också viktigt att kunna samarbeta med barnets föräldrar.

Att vara kontaktfamilj är ett arvoderat uppdrag och man får viss omkostnadsersättning. Man arbetar enligt en genomförandeplan som upprättas tillsammans med ansvarig socionom. Viss handledning i uppdraget erbjuds också av socialförvaltningens personal.

För mer information, kontakta oss gärna!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?