Föräldragrupp KOMET

Kommunikationsmetodsutbildningen (KOMET) är till för dig som förälder som har barn mellan 4 - 12 år och som vill hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt.

KOMET - ett föräldrautbildningsprogram

Det är vanligt att barn föräldrar och syskon bråkar med varandra. Ibland kan det vara svårt som förälder att veta hur dessa konflikter ska hanteras.

Både i Sverige och i andra länder har föräldrautbildningsprogram som KOMET visat sig fungera bra – barnen bråkar mindre, konflikterna är färre och föräldrarna är nöjda.

KOMET-utbildningen är kostnadsfri för dig som bor i Trelleborgs kommun.

Vad säger forskningen

Utländsk utvärdering har gett utbildningen mycket goda betyg. En större studie av Kometmetoden har genomförts i Stockholms stad. Utvärderingen visar att bråk- och trotsbeteenden hade minskat med 30 procent, efter 6 månader och 40 procent efter 12 månader.

Föräldrarna som gått utbildningen har också fått svara på vad de tycker om KOMET. På frågan om KOMET-utbildningen har hjälpt barnen svarade 50 procent av föräldrarna "ja, absolut" och 48 procent av föräldrarna "ja, delvis".

KOMET rekommenderas av Folkhälsoinstitutet.

Så här fungerar utbildningen

KOMET-utbildningen sker i grupp med max 12 deltagare och två gruppledare. Innehållet i utbildningen är inriktat på att hitta lösningar och bygger på aktivt deltagande och innehåller mycket exempel, diskussioner och idéer för hur man kan bemöta sitt barn

Vid varje träff får föräldrarna lära sig en ny färdighet som de sedan får öva på hemma under veckan. Som stöd för arbetet hemma får du ett skriftligt material. När gruppen träffas igen går man gemensamt igenom hur det har gått.

Totalt träffas gruppen 11 gånger.

Utbildningens elva steg

 1. Gemensam stund
 2. Förbereda och uppmana
 3. Bekräfta och uppmuntra
 4. Belöningssystemet Ormen
 5. Stämma av och samarbeta
 6. Enskild träff
 7. Välj strider
 8. Nödbroms
 9. Regler
 10. Lösa problem tillsammans
 11. Framtidsplaner

För anmälan och andra frågor kan kontakt tas med handledaren.

Relaterade dokument

Folder - Föräldragrupp KOMET (PDF-dokument, 498 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?