BIFF - Barn i föräldrars fokus

Socialförvaltningen erbjuder en möjlighet för föräldrar att delta i BIFF, Barn i föräldrars fokus.

BIFF (barn i föräldrars fokus) är en kort föräldrautbildning för föräldrar som ska eller som har separerat och som inte kommer överens gällande barnen.

Utbildningen vänder sig till föräldrar som vill veta vad som händer med barn som är med om eller som har befunnit sig i föräldrakonflikter. Tillsammans med andra föräldrar diskuterar vi och tar del av hur barn påverkas och reagerar vid föräldrars separation.

BIFF innehåller tre träffar med fokus på barnets behov. Vi träffas under två timmar vid tre tillfällen på vardagskvällar. Utbildningen är frivillig och gratis. Ingenting dokumenteras och föräldrar till ett barn deltar inte i samma grupp. Det finns inget krav på att båda föräldrarna ska delta.

Utbildningen innehåller följande teman:

 • Barns behov
  Tonvikt på anknytning och vikten av en trygg relation för barnets gynnsamma utveckling.
 • Risk- och skyddsfaktorer i barnets utveckling
  Vad är stöd för barnets utveckling och vad kan ge svårigheter?
 • Föräldraskap
  Om förälderns betydelse och hur man som förälder kan utveckla ett stödjande föräldraskap.

Målet med utbildningen är att föräldern får möjlighet att:

 • Öka medvetenhet om vad som gynnar barnets utveckling
 • Att trygga relationen mellan barnet och föräldern genom att hålla barnets behov i fokus.
 • Ökad tilltro till sin egen föräldraförmåga och dess betydelse.

Mer information

Informationsfolder BIFF (PDF-dokument, 345 kB)

För ytterligare information och/eller lämna intresseanmälan är ni välkomna att kontakta kursledarna:

Christel Hedenskog, 0734-42 28 84

Pia Caräng, 0734-42 27 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?