Barngruppen Lejonet

Barngruppen Lejonet är ett pedagogiskt stöd och utvecklingsprogram för arbete i grupp med barn i familjer som har eller har haft en känslomässig sjukdom (missbruk, psykisk ohälsa, våld).

Gruppen riktar sig till barn i åldern 7 - 12 år.

Det är vanligt att barn som lever i familjer med dessa problem tror att de är ensamma om sina upplevelser. De tar också ofta på sig skulden för det som händer i familjen.

Metoden Children Are People (CAP)

Barngruppen Lejonet arbetar efter den amerikanska metoden Children Are People (CAP)

Vad kan Lejonet ge barnen

  • Tillfälle att träffa andra barn med liknande erfarenheter.
  • Kunskap för att förstå och uttrycka sina känslor.
  • En möjlighet att bli medvetna om sig själva och sina behov.
  • Redskap för att förstå och hantera det dagliga livet.
  • Möjlighet att dela sina upplevelser med andra barn och därmed avlastas ifrån skuld.

Vad gör man när man träffas

Under varje gruppträff arbetar vi med ett material där man utgår från olika teman.

I materialet ingår övningar där man pratar, leker, ritar, läser sagor, ser film och lär sig att slappna av.

När träffas man

Gruppen träffas en gång i veckan under ca 15 veckor. Varje träff varar två timmar och då hinner vi också fika.

Hur går man tillväga för att få vara med i en barngrupp

Kontakt kan tas med gruppledarna för mer information om barngruppen Lejonet.

Barngruppen Lejonet är kostnadsfri och nya grupper startar i början av varje termin.

Relaterade dokument

Folder - Barngruppen Lejonet (PDF-dokument, 165 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?