Barngruppen Lejonet

Socialförvaltningen erbjuder gruppverksamhet för barn i åldern 7-12 år. Lejonet är ett pedagogiskt stödprogram för arbete i grupp med barn som lever i familjer som har eller har haft en känslomässig sjukdom (missbruk, psykisk ohälsa, våld).

Det är vanligt att barn som lever i familjer med dessa problem tror att de är ensamma om sina upplevelser. De tar också ofta på sig skulden för det som händer i familjen.

Vad kan Lejonet ge barnen?

  • Tillfälle att träffa andra barn med liknande erfarenheter
  • Kunskap för att förstå och uttrycka sina känslor
  • En möjlighet att bli medvetna om sig själva och sina behov
  • Redskap för att förstå och hantera det dagliga livet
  • Möjlighet att dela sina upplevelser med andra barn och därmed avlastas ifrån skuld

Hur går det till?

Gruppen består av sex barn som träffas en gång i veckan under 16 veckor.

  • Varje träff varar två timmar och då hinner vi också fika
  • Varje gång har vi ett tema som vi berör genom olika övningar. Vi pratar, leker, ritar, målar, ser film, läser sagor och tränar avslappning
  • Barngruppen är kostnadsfri
  • Nya grupper startar i början av varje termin

Lämna intresseanmälan

Vill du veta mer om Lejonet? Vill du lämna intresseanmälan?

Kontakta Kundtjänst: 0410-73 30 00

Relaterade dokument

Informationsfolder om Lejonet (PDF-dokument, 1,1 MB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?