Arbetar du med barn?

Här hittar du som arbetar med barn information om Barnahus.

Barnahus målgrupper

  • Barn som misstänks vara utsatt för våld i nära relation.
  • Barn som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp, oavsett relation till förövare.
  • Barn som utsätter andra barn för sexuella övergrepp, eller som har sexualiserat beteende.
  • Barn som bevittnat eller upplevt våld i nära relation.

Rådgivning och konsultation

Du som jobbar på socialtjänsten i Svedala, Trelleborg eller Vellinge är välkomna att kontakta samordnaren på Barnahus för rådgivning och konsultation, till exempel om du är tveksam kring om socialtjänsten bör göra en polisanmälan eller inte.

Om du jobbar med barn någon annanstans än på socialtjänsten, till exempel på förskola, skola eller fritids, tar du kontakt med socialtjänsten i kommunen där du jobbar för rådgivning och konsultation gällande till exempel en orosanmälan till socialtjänsten.

Anmälningsplikt

Är du anställd på en myndighet vars verksamhet berör barn och ungdomar, samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst eller kriminalvård omfattas du av anmälningsplikt enligt 14 kapitlet 1 § socialtjänstlagen. Detta innebär att du har en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om du misstänker att ett barn far illa. Det är sedan socialtjänst/polis som kontaktar Barnahus, när det behövs.

Akuta ärenden

Du kommer i kontakt med Barnahus via socialtjänsten eller polismyndigheten – föräldrar och barn kan inte själva boka tid. Vid akuta ärenden, kontakta polisen (via 112 eller 114 14) eller socialtjänsten i respektive kommun.

Inför samråd

När du ringer från socialtjänsten till Barnahus för att boka in ett samråd behöver samordnaren veta:

  • Typ av brott som samrådet avser
  • Plats/ort för brottet
  • Tidpunkt för misstänkt brott
  • Barnets namn och personnummer
  • Vilken relation den misstänkte har till barnet
  • Hur uppgifterna om misstänkt brott mot barnet framkommit

Här kan du ladda ner en checklista inför samråd (PDF-dokument, 127 kB).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?