Är du förälder?

Här hittar du som förälder information om vad som händer när ett barn kommer till Barnahus.

Det här händer när ett barn kommer till Barnahus

Efter det att en orosanmälan kommit in till polis eller socialtjänst samlas alla inblandade professioner till ett samråd på Barnahus. Vi gör upp en plan för hur ärendet ska hanteras vidare.

Barnet eller ungdomen kommer till Barnahus för att höras av en barnutredare från polisen. Vi andra på Barnahus kan då följa förhöret på en skärm och ställa frågor via polisen. Detta arbetssätt minskar antalet tillfällen barnet behöver ge sin berättelse. Förhöret spelas in för att eventuellt användas i rätten. Vid behov görs en medicinsk undersökning av rättsläkare.

Socialtjänsten bedömer om några akuta insatser krävs för att skydda barnet.

Många familjer kan befinna sig i kris och behöva hjälp med att sortera tankarna och få känslomässigt stöd. Vi som samverkar på Barnahus finns till för alla i familjen för att ge information och akut hjälp i krisen. Vi kan också hänvisa till vidare behandling vid behov.

Har ditt barn varit på Barnahus?

Om du som förälder (eller den andra föräldern) är misstänkt vet du inte om att ditt barn har varit på Barnahus. Detta beror på att barnet ska få förbli så opåverkat som möjligt tills dess att det blivit hört av polisen. Som förälder får du då veta att barnet har varit på förhör precis efteråt.

Det kan vara bra att komma ihåg att:

 • ditt barn har haft med sig en trygg person, som till exempel en lärare
 • ditt barn har varit väl omhändertaget i en barnvänlig miljö av personal med barnkompetens och
 • ditt barn har haft en särskild företrädare - ett juridiskt ombud vars uppgift är att se till att ditt barn behandlas väl under hela processen och att alla beslut som fattas är för ditt barns bästa.

Du har alltid möjlighet att komma till Barnahus för att besöka lokalerna och prata med samordnaren på Barnahus om ditt barns besök. Ett sådant besök bokas via socialtjänsten.

Ska ditt barn komma till Barnahus?

Om du fått veta att ditt barn ska komma till Barnahus så kommer du som förälder att följa med hit. Under tiden utredande polis pratar med ditt barn får du som förälder någon att prata med. Din närvaro kommer att ge ditt barn trygghet oavsett hans eller hennes ålder.

Behöver du hjälp/någon att prata med?

 • Socialförvaltningen i din kommun
  Svedala, telefon, växel: 040-626 80 00
  Trelleborg, telefon, växel: 0410-73 30 00
  Vellinge, telefon, växel: 040-42 50 00
 • Social jour
  När du behöver akut socialt stöd, telefon: 112 (öppet kvällar och helger)
 • 1177 – Hjälplinjen
  Psykologiskt stöd för människor i kris, telefon: 0771-22 00 60
 • Psykiatrisk akutmottagning i Malmö
  Malmö sjukhusområde, telefon: 040-33 80 00 (öppet dygnet runt)
 • Rädda barnen
  Möjlighet för föräldrar att ringa/e-posta.
  Telefon: 020-786 786. E-post:
  www.raddabarnen.se
 • BRIS
  Vuxentelefon: 077-150 50 50
  www.bris.se
 • Jourhavande medmänniska
  Telefon: 08-702 16 80
  www.jourhavande-medmanniska.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?