Barnahus Söderslätt

Barnahus tar emot barn och ungdomar som misstänks ha blivit utsatta för brott. Här får barnet berätta vad som hänt i en trygg miljö. Barnet får vara i centrum för utredningsprocessen och kan få hjälp och stöd. Olika myndigheter samlas på Barnahus och barnet behöver inte upprepa sin berättelse för flera personer.

Barnahus Söderslätt är ett samarbete mellan polis, åklagarmyndighet, socialtjänst i Svedala, Trelleborg och Vellinge samt barn- och ungdomspsykiatri (BUP).

När en anmälan om våld eller sexuella övergrepp kommer till socialtjänsten eller polisen, samlas de olika professionerna på Barnahus och planerar tillsammans vad som ska göras. Samverkan mellan de olika yrkesrollerna ger en samlad kunskap och kompetens.

Vi som jobbar på Barnahus

Här arbetar en samordnare. Övriga professioner som åklagare, polis, socialtjänst, BUP-kurator med flera kommer till Barnahus utifrån vem som behövs.

Läs vidare

Är du barn eller ungdom?

Är du förälder?

Arbetar du med barn?

Är du trygghetsperson?

Vad är våld/sexuella övergrepp?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?