Barn- och familjeteam

Barn- och familjeteamet vänder sig till barn i åldrarna 0 - 12 år och till deras föräldrar.

Genom öppenvård arbetar vi för att barn och föräldrar ska få hjälp att lösa olika former av svårigheter som kan vara svåra att lösa på egen hand.

Vi arbetar bland annat med behandlingsarbete och förändringsarbete i er hemmamiljö eller i en särskilt utformad lägenhet där vi använder oss av metod som heter Marte meo.

Målsättningen är att både barn och föräldrar är delaktiga i förändringsarbetet och att familjens egna kunskaper och erfarenheter tas tillvara. Vi arbetar alltid utifrån att barnets bästa ska komma i första hand.

Barn- och familjeteamets arbete sker på uppdrag av socialtjänstens Utredningsenhet. Vi som arbetar i detta team är alla socionomer eller har likvärdig utbildning.

Ansökan

Ansökan om stöd kan göras till socialtjänstens Utredningsenhet.

Relaterade dokument

Folder Nätsmart - för barn som vill surfa på nätet (PDF-dokument, 141 kB)

Folder Nätsmart - vuxen och nyfiken på vad unga gör på nätet (PDF-dokument, 147 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?