Utbildningar för gode män

Överförmyndarenheten bjuder in ställföreträdare i Trelleborgs, Svedalas och Skurups kommun till utbildning.

Måndagen den 13 januari 2020, kl. 18.00 – 21.00 erbjuder överförmyndarenheten en kurs i redovisning. I kursen går vi igenom hur man som ställföreträdare kan fullgöra sin redovisningsskyldighet.

Beroende på antal anmälda reserverar vi oss för att lokalen kan komma att ändras, alternativt att utbildningen kan komma att delas upp på två olika datum.

Anmälan är nu stängd.

Plats Parken, Norregatan 46, Trelleborg
Utbildare Ingela Ellerstedt (enhetschef)
Pälle Syrén Mandelkonvalj (handläggare)
Mireille Nilsson (ekonom)
Annika Wallin (administratör)

Kaffe och lätt förtäring serveras.

Varmt välkommen!
Överförmyndarenheten i Trelleborg, Svedala och Skurup

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!