Utbildningar för gode män

Överförmyndarenheten bjuder in ställföreträdare i Trelleborgs, Svedalas och Skurups kommun till utbildning.

Måndagen den 11 och onsdagen den 13 november 2019, kl. 18.00 – 21.00 erbjuder överförmyndarenheten en grundläggande kurs för de ställföreträdare som tidigare inte genomgått utbildning av Överförmyndarenheten i Trelleborgs kommun.
Måndagen den 18 november 2019, kl. 18.00 - 21.00 erbjuder överför-myndarenheten fördjupningskurs för de ställföreträdare som tidigare genomgått grundläggande utbildning av Överförmyndarenheten i Trelleborgs kommun.

Plats Rådhuset, Trelleborg
Utbildare Ingela Ellerstedt (enhetschef)
Caroline Charlier (handläggare)
Ida Sköld (handläggare)
Pälle Syrén Mandelkonvalj (handläggare)

Kaffe och lätt förtäring serveras.

Anmälan sker genom formuläret nedan.
Senast den 4 november vill vi ha din anmälan!

Varmt välkommen!
Överförmyndarenheten i Trelleborg, Svedala och Skurup

Jag samtycker till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar via i anmälningsformuläret (behandling som sker är insamling, hantering, lagring och radering). De personuppgifter som behandlas för detta ändamålet är: namn och mejladress.

De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke och jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och jag har även rätt att begära att mina personuppgifter raderas.

Dina personuppgifter kommer att lagras i vårt mejlhanteringsprogram och på en deltagarlista. Det är anställda vid överförmyndarenheten som kommer att få ta del av dina personuppgifter.

Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifterna du har lämnat längre än nödvändigt. Om du samtycker till att mejladressen sparas i vårt ärendehanteringssystem kommer den att sparas i maximalt tre år efter att du avslutat dina uppdrag som ställföreträdare i våra kommuner eller tills du begär att uppgiften tas bort.

Personuppgiftsansvarig för denna behandlingen är överförmyndarenheten som kan kontaktas på . Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter. Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på eller 0410-73 30 00.

Anmälan till överförmyndarens utbildning

Utbildningstillfälle
(obligatoriskt)
Förnamn
Efternamn
Mejladress
Får vi spara din mejladress i vårt ärendehanteringssystem för framtida kontakter med dig?
Eventuella allergier
Övrigt som kan vara värt att upplysa överförmyndarenheten om inför utbildningen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?