Utbildningar

Överförmyndarenheten arbetar löpande med att utbilda och informera gode män, förvaltare och förmyndare och håller årligen en grundläggande och en fördjupad utbildning samt en kurs med inriktning ekonomisk redovisning.

Aktuella utbildningar

För närvarande finns inga utbildningar inplanerade

Hjälpte informationen på den här sidan dig?