Års- och slutredogörelse

Utöver den ekonomiska redovisningen skall du som god man eller förvaltare redogöra för huvudmannens situation samt vilka åtgärder som vidtagits under perioden.

I redogörelsen kan du begära arvode, res- eller körersättning samt övrig kostnadsersättning. Om res- eller körersättning önskas skall körjournal bifogas. Körjournalen finns som bilaga i års- och sluträkningen, men du hittar den även separat under självbetjäningssidorna.

Redogörelsen skickar du in tillsammans med års- eller sluträkningen (om förekommande).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?