Handikappersättning

Din huvudman kan ha rätt till handikappersättning för att täcka kostnader för god man/förvaltare.

Regeln är att huvudmannen själv betalar arvodet, som i annat fall kan bli återbetalningsskyldig till Försäkringskassan. Meddela därför snarast, men senast 14 dagar efter det att du fått reda på förändringen, till Försäkringskassan om det inte längre är huvudmannen som betalar arvodet. Rätten till handikappersättning är kopplad till kostnaden för att ha en god man/förvaltare och inte behovet av att ha det. Om godmanskapet eller förvaltarskapet upphör skall du meddela Försäkringskassan om detta, då rätten till handikappersättning därmed upphör.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?