Skatt och sociala avgifter

I de fall huvudmannen själv betalar arvodet är du som god man, förvaltare eller förmyndare skyldig att betala skatt och sociala avgifter på den del av arvodet som huvudmannen betalar.

Arvodet som överförmyndarenheten beslutar om är alltså före skatt. Den del som du får behålla är nettoarvodet, efter skatt.

Skatteverkets blankett som du skall använda är SKV 4805 - Förenklad arbetsgivardeklaration.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?