Överförmyndaren

Överförmyndarenheten i Trelleborg är en tillsynsmyndighet som garanterar rättssäkerheten för de huvudmän som är beroende av stödresurser.

Överförmyndarenheten i Trelleborgs kommun hanterar också genom avtal samtliga överförmyndarärenden inom Skurup och Svedala kommun.

Ny e-tjänst

En nyutvecklad e-tjänst för inlämning av års- och slutredovisning har nu lanserats på vår självbetjäningssida. Via "Mina ärenden" får du som god man, förvaltare eller förmyndare en samlad överblick över dina inlämnade redovisningar. Redovisningar som skickas in via e-tjänsten prioriteras och vi rekommenderar att alla i första hand använder sig av e-tjänsten.

Frågor angående e-tjänsten ställs via e-post till

Vi har under början av 2019 haft stora problem med e-tjänsten för årsredovisning. Vi beklagar alla problem detta medfört och ser över hur tjänsten kan förbättras till 2020 års redovisningar.

Våra blanketter

Du hittar våra blanketter under självbetjäning.

Behandling av personuppgifter

EU:s nya dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation, GDPR träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter då dagens Personuppgiftslag. Vi vill informera dig om att Överförmyndarenheten samlar in och behandlar personuppgifter med stöd i lag och förordningar. Uppgifterna sparas så länge behandlingen är nödvändig för att tillgodose ändamålen eller så länge lag och förordning kräver att Överförmyndarenheten ska behandla uppgiften.
Du kan läsa mer om förordningen på Datainspektionens hemsida.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?